<style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button.closed:after {content:"\\\\\\\\\\\\\\\\33";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button.opened:after{content:"\\\\\\\\\\\\\\\\32";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button2.closed:after {content:"\\\\\\\\\\\\\\\\33";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button2.opened:after{content:"\\\\\\\\\\\\\\\\32";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button3.closed:after {content:"\\\\\\\\\\\\\\\\33";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.rv_button3.opened:after{content:"\\\\\\\\\\\\\\\\32";}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #283845!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf:hover .et-pb-icon,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf:hover h4 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #5db8f4!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf2:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: rgba(0,0,0,0.7)!important;border-radius:12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf2:hover .et-pb-icon,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.blurb-surf2:hover h4 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #5db8f4!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->$base-spacing-unit: 24px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$half-spacing-unit: $base-spacing-unit / 2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.container {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> align-items: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min-height: 100vh;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #ededed;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(document).ready(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Hide the div<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button').click(function(e){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->e.preventDefault();jQuery("#reveal").slideToggle();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button').toggleClass('opened closed');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal2').hide(); jQuery('#reveal3').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(document).ready(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Hide the div<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal2').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button2').click(function(e){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->e.preventDefault();jQuery("#reveal2").slideToggle();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button2').toggleClass('opened closed2');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal').hide(); jQuery('#reveal3').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(document).ready(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Hide the div<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal3').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button3').click(function(e){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->e.preventDefault();jQuery("#reveal3").slideToggle();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.rv_button3').toggleClass('opened closed');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#reveal').hide(); jQuery('#reveal2').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*-----Vertical Align-----*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.ds-vertical-align { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex-direction: column; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->} <!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*-----Ken Burns Header-----*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.jeep-kenburns-header {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow:hidden ;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.jeep-kenburns-header:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: "";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> left:-12px; /*Left and Top sets the alignment of the image, you may need to change these if you want the image to move in a different direction*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> top:0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: calc(100vw + 120px); /*We are adding some extra width and height to the image so when it zooms and pans we don't get any whitespace around it. You may need to change these values if you change the values in the keyframes section of CSS below*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: calc(100vh + 150px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> z-index: -1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background: url(http://sp.malogoszcz.eu/wp-content/uploads/2018/09/41384311_2182828178666596_8318389777246191616_o.jpg); /*Change to the URL of the image you want to use*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-repeat: no-repeat;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-size: cover;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-position: center center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-animation:move 20s ease forwards;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-animation:move 8s ease forwards;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -animation:move 20s ease forwards;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-animation:move 20s ease forwards;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> animation:move 20s ease forwards; /* This sets the duration of the effect and the value 'forwards' tells the effect to stop when its finished rather than loop. */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@keyframes move {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale3d(1); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale3d(1); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transform: scale3d(1); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: scale3d(1); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale3d(1); /*This tells the image to start at its original size*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: scale3d(1.2, 1.2, 1.2) translate3d(50px, -120px, 0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: scale3d(1.2, 1.2, 1.2) translate3d(50px, -120px, 0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transform: scale3d(1.2, 1.2, 1.2) translate3d(50px, -120px, 0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: scale3d(1.2, 1.2, 1.2) translate3d(50px, -120px, 0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: scale3d(1.2, 1.2, 1.2) translate3d(50px, -120px, 0px); /*This tells the image to finish at 1.2x it's original size and at a position of 50px on the X axis and -120px on the Y axis. You can adjust these values to get the effect you want*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

SGPO LOK SURVIVAL MILITARY ORLĘTA POLAND COMMANDO

DOŁĄCZ DO NAS

NASZA HISTORIA

Pełna nazwa formacji to Szkolna Grupa Przysposobienia Obronnego ORLĘTA  POLAND  COMMANDO  LOK  SURVIVAL-MILITARY działa  od 1992r.

Skupia w swoich szeregach obecnych i byłych  uczniów  z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz.

Inicjatorem powołania tej formacji jest p. Jacek Szymański. On także od samego początku jest instruktorem, opiekunem grupy, autorem wszystkich sukcesów, twórcą swoistej legendy szkoleń obronnych i wychowania patriotycznego kolejnych roczników uczniów przynależących  do grupy Survival.

 

Grupa powołana została w 1992r ale po okresie krótkiej reorganizacji,  aktywną działalność rozpoczęła w 1993r. Szybko zyskała popularność wśród uczniów a przynależność do grupy stała się elitarna i oczekiwana. Świetne wyszkolenie obronne, sprawność fizyczna, dyscyplina, umundurowanie, kultywowanie patriotycznych tradycji polskich formacji obronnych złożyły się na sukces grupy nie tylko w naszej społeczności ale na arenie województwa i ogólnopolskiej.

 

W 1996r. z rąk płk. Stefana Zalewskiego byłego zastępcy Dowódcy 1-szej Samodzielnej Kompanii Commando i 2-go Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych. Orlęta w dowód uznania dla swojej działalności i profesjonalizmu otrzymują AKT PRZEKAZANIA TRADYCJI  1-szej Samodzielnej Kompanii Commando i 2-go Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych oraz mają prawo noszenia ich symboli (naszywek POLAND COMMANDO oraz beretów koloru czarno-zielonego)

Do głównych celów Grupy należy:

– szkolenie uczniów na okoliczność działania w sytuacjach kryzysowych,

– propagowanie służby wojskowej,

–  wychowanie obywatelskie oparte na wartościach chrześcijańskich,

– kontynuowanie tradycji Komandosów,

– wspominanie  sylwetek poległych i zmarłych żołnierzy
w czasie uroczystości patriotycznych oraz kontynuowanie  opieki  nad sztandarem AK  Placówka ,,Wierna,, Małogoszcz

Owocnie współpracuje z Jednostką Wojskową Komandosów,  Legią Akademicką , Cichy Team, Inspektoratem Obrony Cywilnej, Policją, Strażą Pożarną, Służbami Leśnymi, Harcerstwem, Strzelcem, Organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami  młodzieżowymi i klubami sportowymi.

Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i sukcesy grupy SPGO  ale wspomnieć  należy o tych najbardziej prestiżowych, które rozegrały się na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od 10 lat rokrocznie drużyny dziewcząt i chłopców są bezkonkurencyjne w Wieloboju Sprawnościowo-Obronnym „Sprawni jak żołnierze” w zawodach rejonowych i wojewódzkich  uzyskują prawo reprezentowania województwa świętokrzyskiego w zawodach ogólnopolskich, zdobywając tam również medalowe miejsca lub wyróżnienia.

 

W roku 2013r. zdobyli indywidualnie srebrny medal , czyli v-ce mistrzostwo Polski w strzelectwie sportowym na w/w zawodach.

W roku 2016 zdobyli Mistrzostwo województwa –drużynowo oraz  indywidualnie Mistrzostwo w strzelectwie  a na zawodach ogólnopolskich Mistrzostwo Polski.

Uzyskanie vicemistrzostwa Wojska Polskiego w biegu „O nóż komandosa”, gdzie nasi reprezentanci rywalizowali z zawodowymi żołnierzami polskiej armii. Te osiągnięcia świadczą o profesjonalizmie, wyszkolenia i sprawności członków grupy.

Chcemy  nadmienić , iż od 1995r. rok rocznie reprezentacja SGPO bierze udział w Święcie Jednostki Wojskowej Komandosów . W pierwszych latach uczestnictwa w obchodach święta 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, mieliśmy zaszczyt poznać osobiście Komandosów -Weteranów II Wojny Światowej, którzy byli zapraszani na w/w uroczystości. Spotkania te były dla nas żywą  lekcją historii.

Uczniowie którzy mogli realizować swoje zainteresowania ogólno pojętą tematyką wojskowości , przynależąc do SGPO związali swoje dorosłe życie ze służbami mundurowymi lub ratowniczymi.

Obecnie SGPO uczestniczy w ćwiczeniach na terenie Jednostki Wojskowe Komandosów w Lublińcu w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu a Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Szkolenia jakie SGPO odbyła na terenie JWK to :

– szkolenie medyczne

– terenoznawstwo

– strzeleckie

– wysokościowe

– zielona taktyka

Grupa ciągle ćwiczy podnosząc swoje wyszkolenie .

Dzięki nawiązaniu współpracy z,,CICHY FIGHT &TAKTICS TEAM,,członkowie SGPO uczestniczyli w wielu szkoleniach  prowadzonych pod okiem p. Grzegorza Mikołajczyka legendarnego antyterrorysty,  a do tych szkoleń możemy zaliczyć :

– szkolenia w zakresie rozwiązywania sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim ,,HR,, oraz poziomu wysokiego ryzyka ,,HRL,, w zerwanym kontakcie.

– szkolenia w zakresie rozwiązywania sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim ,,HR,, (HOSTAGE RESCUE)oraz poziomu wysokiego ryzyka ,,HRL,,(HIGH RISK LEVEL) w zerwanym kontakcie przez odciąg improwizowanego ładunku wybuchowego IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE).

Oprócz szkoleń pod okiem najlepszych specjalistów  SGPO ciągle trenuje,  podnosząc swoje wyszkolenie. Tereny naszego województwa są bardzo urozmaicone , więc dają duże możliwości do rozwijania naszej pasji , jaką jest ogólno pojęty patriotyzm i rozwój ogólno wojskowy.

Obecnie członkowie grupy umundurowani i wyposażeni są w sprzęt (repliki) jaki używają jednostki specjalne.

 

Podczas jubileuszu 25-lecia działalności odbyło się  przekazanie Sztandaru ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK Placówka WIERNA Małogoszcz – dla  SZKOLNEJ GRUPY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO.

Przekazania dokonała Prezes ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK Placówka WIERNA Małogoszcz  Dobromiła Pakaszewska na ręce  Komendanta SZKOLNEJ GRUPY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO  Jacka Szymańskiego. Najstarsi członkowie oraz przyjaciele SGPO otrzymali pamiątkowe noże komandosa .  Jest to nóż WZ 92 tzw. .,,SZTURMAN,,

Konstruktorem  noża,  był bardzo dobry przyjaciel naszej Grupy st.chor. sztab. Grzegorz Wyrwał żołnierz 1 Pułku Specjalnego Komandosów później przemianowanego na Jednostkę Wojskową Komandosów .

Nóż przyznawany jest dla członków grupy którzy ukończyli 21 rok życia i w dalszym ciągu utrzymują ścisłą współpracę ze SGPO.

Pierwsza transza tych nagród została przyznana podczas jubileuszu 20-lecia. Każdy nóż posiada indywidualny numer a na ostrzu noża wygrawerowany jest napis ORLĘTA POLAND COMMANDO.

Posiadacz noża otrzymuje certyfikat,  a na specjalnej desce  umieszczane są pamiątkowe tabliczki z wygrawerowanym imieniem , nazwiskiem , ksywą i datą przyznania noża .

SGPO

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/** Used Only For Touch Devices **/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->( function( window ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> // for touch devices: add class cs-hover to the figures when touching the items<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if( Modernizr.touch ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> // classie.js https://github.com/desandro/classie/blob/master/classie.js<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // class helper functions from bonzo https://github.com/ded/bonzo<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function classReg( className ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return new RegExp("(^|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s+)" + className + "(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s+|$)");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> // classList support for class management<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // altho to be fair, the api sucks because it won't accept multiple classes at once<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var hasClass, addClass, removeClass;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if ( 'classList' in document.documentElement ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> hasClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return elem.classList.contains( c );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> addClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> elem.classList.add( c );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> removeClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> elem.classList.remove( c );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> hasClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return classReg( c ).test( elem.className );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> addClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if ( !hasClass( elem, c ) ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> elem.className = elem.className + ' ' + c;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> removeClass = function( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> elem.className = elem.className.replace( classReg( c ), ' ' );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function toggleClass( elem, c ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fn = hasClass( elem, c ) ? removeClass : addClass;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fn( elem, c );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> var classie = {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // full names<!-- [et_pb_line_break_holder] --> hasClass: hasClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> addClass: addClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> removeClass: removeClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> toggleClass: toggleClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // short names<!-- [et_pb_line_break_holder] --> has: hasClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> add: addClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remove: removeClass,<!-- [et_pb_line_break_holder] --> toggle: toggleClass<!-- [et_pb_line_break_holder] --> };<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> // transport<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if ( typeof define === 'function' && define.amd ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // AMD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> define( classie );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> // browser global<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.classie = classie;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> [].slice.call( document.querySelectorAll( 'ul.grid > li > figure' ) ).forEach( function( el, i ) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> el.querySelector( 'figcaption > a' ).addEventListener( 'touchstart', function(e) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> e.stopPropagation();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, false );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> el.addEventListener( 'touchstart', function(e) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> classie.toggle( this, 'cs-hover' );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, false );<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } );<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->})( window );<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Modernizr 2.6.2 (Custom Build) | MIT & BSD<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Build: http://modernizr.com/download/#-touch-shiv-cssclasses-teststyles-prefixes-load<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->;window.Modernizr=function(a,b,c){function w(a){j.cssText=a}function x(a,b){return w(m.join(a+";")+(b||""))}function y(a,b){return typeof a===b}function z(a,b){return!!~(""+a).indexOf(b)}function A(a,b,d){for(var e in a){var f=b[a[e]];if(f!==c)return d===!1?a[e]:y(f,"function")?f.bind(d||b):f}return!1}var d="2.6.2",e={},f=!0,g=b.documentElement,h="modernizr",i=b.createElement(h),j=i.style,k,l={}.toString,m=" -webkit- -moz- -o- -ms- ".split(" "),n={},o={},p={},q=[],r=q.slice,s,t=function(a,c,d,e){var f,i,j,k,l=b.createElement("div"),m=b.body,n=m||b.createElement("body");if(parseInt(d,10))while(d--)j=b.createElement("div"),j.id=e?e[d]:h+(d+1),l.appendChild(j);return f=["­",'<style id="s',h,'">',a,"</style>"].join(""),l.id=h,(m?l:n).innerHTML+=f,n.appendChild(l),m||(n.style.background="",n.style.overflow="hidden",k=g.style.overflow,g.style.overflow="hidden",g.appendChild(n)),i=c(l,a),m?l.parentNode.removeChild(l):(n.parentNode.removeChild(n),g.style.overflow=k),!!i},u={}.hasOwnProperty,v;!y(u,"undefined")&&!y(u.call,"undefined")?v=function(a,b){return u.call(a,b)}:v=function(a,b){return b in a&&y(a.constructor.prototype[b],"undefined")},Function.prototype.bind||(Function.prototype.bind=function(b){var c=this;if(typeof c!="function")throw new TypeError;var d=r.call(arguments,1),e=function(){if(this instanceof e){var a=function(){};a.prototype=c.prototype;var f=new a,g=c.apply(f,d.concat(r.call(arguments)));return Object(g)===g?g:f}return c.apply(b,d.concat(r.call(arguments)))};return e}),n.touch=function(){var c;return"ontouchstart"in a||a.DocumentTouch&&b instanceof DocumentTouch?c=!0:t(["@media (",m.join("touch-enabled),("),h,")","{#modernizr{top:9px;position:absolute}}"].join(""),function(a){c=a.offsetTop===9}),c};for(var B in n)v(n,B)&&(s=B.toLowerCase(),e[s]=n[B](),q.push((e[s]?"":"no-")+s));return e.addTest=function(a,b){if(typeof a=="object")for(var d in a)v(a,d)&&e.addTest(d,a[d]);else{a=a.toLowerCase();if(e[a]!==c)return e;b=typeof b=="function"?b():b,typeof f!="undefined"&&f&&(g.className+=" "+(b?"":"no-")+a),e[a]=b}return e},w(""),i=k=null,function(a,b){function k(a,b){var c=a.createElement("p"),d=a.getElementsByTagName("head")[0]||a.documentElement;return c.innerHTML="x<style>"+b+"</style>",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function l(){var a=r.elements;return typeof a=="string"?a.split(" "):a}function m(a){var b=i[a[g]];return b||(b={},h++,a[g]=h,i[h]=b),b}function n(a,c,f){c||(c=b);if(j)return c.createElement(a);f||(f=m(c));var g;return f.cache[a]?g=f.cache[a].cloneNode():e.test(a)?g=(f.cache[a]=f.createElem(a)).cloneNode():g=f.createElem(a),g.canHaveChildren&&!d.test(a)?f.frag.appendChild(g):g}function o(a,c){a||(a=b);if(j)return a.createDocumentFragment();c=c||m(a);var d=c.frag.cloneNode(),e=0,f=l(),g=f.length;for(;e<g;e++)d.createElement(f[e]);return d}function p(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return r.shivMethods?n(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+l().join().replace(/\\\\\\\\\\\\\\\\w+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(r,b.frag)}function q(a){a||(a=b);var c=m(a);return r.shivCSS&&!f&&!c.hasCSS&&(c.hasCSS=!!k(a,"article,aside,figcaption,figure,footer,header,hgroup,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}")),j||p(a,c),a}var c=a.html5||{},d=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,e=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,f,g="_html5shiv",h=0,i={},j;(function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="<xyz></xyz>",f="hidden"in a,j=a.childNodes.length==1||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return typeof a.cloneNode=="undefined"||typeof a.createDocumentFragment=="undefined"||typeof a.createElement=="undefined"}()}catch(c){f=!0,j=!0}})();var r={elements:c.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details figcaption figure footer header hgroup mark meter nav output progress section summary time video",shivCSS:c.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:j,shivMethods:c.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:q,createElement:n,createDocumentFragment:o};a.html5=r,q(b)}(this,b),e._version=d,e._prefixes=m,e.testStyles=t,g.className=g.className.replace(/(^|\\\\\\\\\\\\\\\\s)no-js(\\\\\\\\\\\\\\\\s|$)/,"$1$2")+(f?" js "+q.join(" "):""),e}(this,this.document),function(a,b,c){function d(a){return"[object Function]"==o.call(a)}function e(a){return"string"==typeof a}function f(){}function g(a){return!a||"loaded"==a||"complete"==a||"uninitialized"==a}function h(){var a=p.shift();q=1,a?a.t?m(function(){("c"==a.t?B.injectCss:B.injectJs)(a.s,0,a.a,a.x,a.e,1)},0):(a(),h()):q=0}function i(a,c,d,e,f,i,j){function k(b){if(!o&&g(l.readyState)&&(u.r=o=1,!q&&h(),l.onload=l.onreadystatechange=null,b)){"img"!=a&&m(function(){t.removeChild(l)},50);for(var d in y[c])y[c].hasOwnProperty(d)&&y[c][d].onload()}}var j=j||B.errorTimeout,l=b.createElement(a),o=0,r=0,u={t:d,s:c,e:f,a:i,x:j};1===y[c]&&(r=1,y[c]=[]),"object"==a?l.data=c:(l.src=c,l.type=a),l.width=l.height="0",l.onerror=l.onload=l.onreadystatechange=function(){k.call(this,r)},p.splice(e,0,u),"img"!=a&&(r||2===y[c]?(t.insertBefore(l,s?null:n),m(k,j)):y[c].push(l))}function j(a,b,c,d,f){return q=0,b=b||"j",e(a)?i("c"==b?v:u,a,b,this.i++,c,d,f):(p.splice(this.i++,0,a),1==p.length&&h()),this}function k(){var a=B;return a.loader={load:j,i:0},a}var l=b.documentElement,m=a.setTimeout,n=b.getElementsByTagName("script")[0],o={}.toString,p=[],q=0,r="MozAppearance"in l.style,s=r&&!!b.createRange().compareNode,t=s?l:n.parentNode,l=a.opera&&"[object Opera]"==o.call(a.opera),l=!!b.attachEvent&&!l,u=r?"object":l?"script":"img",v=l?"script":u,w=Array.isArray||function(a){return"[object Array]"==o.call(a)},x=[],y={},z={timeout:function(a,b){return b.length&&(a.timeout=b[0]),a}},A,B;B=function(a){function b(a){var a=a.split("!"),b=x.length,c=a.pop(),d=a.length,c={url:c,origUrl:c,prefixes:a},e,f,g;for(f=0;f<d;f++)g=a[f].split("="),(e=z[g.shift()])&&(c=e(c,g));for(f=0;f<b;f++)c=x[f](c);return c}function g(a,e,f,g,h){var i=b(a),j=i.autoCallback;i.url.split(".").pop().split("?").shift(),i.bypass||(e&&(e=d(e)?e:e[a]||e[g]||e[a.split("/").pop().split("?")[0]]),i.instead?i.instead(a,e,f,g,h):(y[i.url]?i.noexec=!0:y[i.url]=1,f.load(i.url,i.forceCSS||!i.forceJS&&"css"==i.url.split(".").pop().split("?").shift()?"c":c,i.noexec,i.attrs,i.timeout),(d(e)||d(j))&&f.load(function(){k(),e&&e(i.origUrl,h,g),j&&j(i.origUrl,h,g),y[i.url]=2})))}function h(a,b){function c(a,c){if(a){if(e(a))c||(j=function(){var a=[].slice.call(arguments);k.apply(this,a),l()}),g(a,j,b,0,h);else if(Object(a)===a)for(n in m=function(){var b=0,c;for(c in a)a.hasOwnProperty(c)&&b++;return b}(),a)a.hasOwnProperty(n)&&(!c&&!--m&&(d(j)?j=function(){var a=[].slice.call(arguments);k.apply(this,a),l()}:j[n]=function(a){return function(){var b=[].slice.call(arguments);a&&a.apply(this,b),l()}}(k[n])),g(a[n],j,b,n,h))}else!c&&l()}var h=!!a.test,i=a.load||a.both,j=a.callback||f,k=j,l=a.complete||f,m,n;c(h?a.yep:a.nope,!!i),i&&c(i)}var i,j,l=this.yepnope.loader;if(e(a))g(a,0,l,0);else if(w(a))for(i=0;i<a.length;i++)j=a[i],e(j)?g(j,0,l,0):w(j)?B(j):Object(j)===j&&h(j,l);else Object(a)===a&&h(a,l)},B.addPrefix=function(a,b){z[a]=b},B.addFilter=function(a){x.push(a)},B.errorTimeout=1e4,null==b.readyState&&b.addEventListener&&(b.readyState="loading",b.addEventListener("DOMContentLoaded",A=function(){b.removeEventListener("DOMContentLoaded",A,0),b.readyState="complete"},0)),a.yepnope=k(),a.yepnope.executeStack=h,a.yepnope.injectJs=function(a,c,d,e,i,j){var k=b.createElement("script"),l,o,e=e||B.errorTimeout;k.src=a;for(o in d)k.setAttribute(o,d[o]);c=j?h:c||f,k.onreadystatechange=k.onload=function(){!l&&g(k.readyState)&&(l=1,c(),k.onload=k.onreadystatechange=null)},m(function(){l||(l=1,c(1))},e),i?k.onload():n.parentNode.insertBefore(k,n)},a.yepnope.injectCss=function(a,c,d,e,g,i){var e=b.createElement("link"),j,c=i?h:c||f;e.href=a,e.rel="stylesheet",e.type="text/css";for(j in d)e.setAttribute(j,d[j]);g||(n.parentNode.insertBefore(e,n),m(c,0))}}(this,document),Modernizr.load=function(){yepnope.apply(window,[].slice.call(arguments,0))};<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> list-style: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: left;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figure {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom: -12px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figure img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figcaption {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> top: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> left: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 24px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background: #4b586b;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #ed7225;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figcaption h3 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figcaption span:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: 'by ';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.grid figcaption a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 5px 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 2px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background: #ed7225;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Individual Caption Styles */<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Caption Style 3 */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figure {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow: hidden;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figure img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: -webkit-transform 0.4s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: -moz-transform 0.4s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: transform 0.4s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.no-touch .cs-style-3 figure:hover img,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figure.cs-hover img {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: translateY(-50px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: translateY(-50px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: translateY(-50px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: translateY(-50px);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figcaption {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 100px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> top: auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> bottom: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> opacity: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: translateY(100%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: translateY(100%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: translateY(100%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: translateY(100%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: -webkit-transform 0.4s, opacity 0.1s 0.3s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: -moz-transform 0.4s, opacity 0.1s 0.3s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: transform 0.4s, opacity 0.1s 0.3s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.no-touch .cs-style-3 figure:hover figcaption,<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figure.cs-hover figcaption {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> opacity: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: translateY(0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: translateY(0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transform: translateY(0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: translateY(0px);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: -webkit-transform 0.4s, opacity 0.1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: -moz-transform 0.4s, opacity 0.1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: transform 0.4s, opacity 0.1s;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.cs-style-3 figcaption a {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> bottom: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> right: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@media screen and (max-width: 31.5em) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .grid {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 10px 10px 100px 10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .grid li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min-width: 300px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>ZIELONA TAKTYKA</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>CZERWONA TAKTYKA</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>CZARNA TAKTYKA</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>POKAZY SPECJALNE</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>SZKOLENIA</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>SZKOLENIA SPECJALNE</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h3>INNE</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href=""></a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figcaption><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </figure><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia z zakresu ;

  • Taktyka czerwona-medycyna pola walki oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Taktyka zielona-działania militarne  w terenie leśnym
  • Taktyka czarna-działania militarne w terenie zabudowanym
  • Szkolenia antyterrorystyczne

WYPADY

  • biwaki
  • rajdy dzienne i nocne z elementami surwiwalu militarnego.

ZAWODY SPORTOWO OBRONNE

Udział w zawodach sportowo-obronnych  oraz strzeleckich.

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

Udział w uroczystościach patriotycznych oraz rocznicowych.

REKONSTRUKCJE

Udział Grupy w rekonstrukcjach historycznych oraz odtwarzanie współczesnych jednostek specjalnych.

Pokazy sprawnościowe.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Organizacja i współ organizacja imprez sportowych min. zawodów strzeleckich, złazów terenowych, rajdów rowerowych i pieszych, zabezpieczanie imprez plenerowych itp.

AKTUALNOŚCI

Replace this for your SEO

 

 

SGPO LOK SURVIVAL MILITARY ORLĘTA POLAND COMMANDO

Share This
Skip to content