SGPO LOK SURVIVAL MILITARY ORLĘTA POLAND COMMANDO

DOŁĄCZ DO NAS

NASZA HISTORIA

Pełna nazwa formacji to Szkolna Grupa Przysposobienia Obronnego ORLĘTA  POLAND  COMMANDO  LOK  SURVIVAL-MILITARY działa  od 1992r.

Skupia w swoich szeregach obecnych i byłych  uczniów  z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz.

Inicjatorem powołania tej formacji jest p. Jacek Szymański. On także od samego początku jest instruktorem, opiekunem grupy, autorem wszystkich sukcesów, twórcą swoistej legendy szkoleń obronnych i wychowania patriotycznego kolejnych roczników uczniów przynależących  do grupy Survival.

 

Grupa powołana została w 1992r ale po okresie krótkiej reorganizacji,  aktywną działalność rozpoczęła w 1993r. Szybko zyskała popularność wśród uczniów a przynależność do grupy stała się elitarna i oczekiwana. Świetne wyszkolenie obronne, sprawność fizyczna, dyscyplina, umundurowanie, kultywowanie patriotycznych tradycji polskich formacji obronnych złożyły się na sukces grupy nie tylko w naszej społeczności ale na arenie województwa i ogólnopolskiej.

 

W 1996r. z rąk płk. Stefana Zalewskiego byłego zastępcy Dowódcy 1-szej Samodzielnej Kompanii Commando i 2-go Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych. Orlęta w dowód uznania dla swojej działalności i profesjonalizmu otrzymują AKT PRZEKAZANIA TRADYCJI  1-szej Samodzielnej Kompanii Commando i 2-go Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych oraz mają prawo noszenia ich symboli (naszywek POLAND COMMANDO oraz beretów koloru czarno-zielonego)

Do głównych celów Grupy należy:

– szkolenie uczniów na okoliczność działania w sytuacjach kryzysowych,

– propagowanie służby wojskowej,

–  wychowanie obywatelskie oparte na wartościach chrześcijańskich,

– kontynuowanie tradycji Komandosów,

– wspominanie  sylwetek poległych i zmarłych żołnierzy
w czasie uroczystości patriotycznych oraz kontynuowanie  opieki  nad sztandarem AK  Placówka ,,Wierna,, Małogoszcz

Owocnie współpracuje z Jednostką Wojskową Komandosów,  Legią Akademicką , Cichy Team, Inspektoratem Obrony Cywilnej, Policją, Strażą Pożarną, Służbami Leśnymi, Harcerstwem, Strzelcem, Organizacjami kombatanckimi oraz innymi organizacjami  młodzieżowymi i klubami sportowymi.

Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i sukcesy grupy SPGO  ale wspomnieć  należy o tych najbardziej prestiżowych, które rozegrały się na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Od 10 lat rokrocznie drużyny dziewcząt i chłopców są bezkonkurencyjne w Wieloboju Sprawnościowo-Obronnym „Sprawni jak żołnierze” w zawodach rejonowych i wojewódzkich  uzyskują prawo reprezentowania województwa świętokrzyskiego w zawodach ogólnopolskich, zdobywając tam również medalowe miejsca lub wyróżnienia.

 

W roku 2013r. zdobyli indywidualnie srebrny medal , czyli v-ce mistrzostwo Polski w strzelectwie sportowym na w/w zawodach.

W roku 2016 zdobyli Mistrzostwo województwa –drużynowo oraz  indywidualnie Mistrzostwo w strzelectwie  a na zawodach ogólnopolskich Mistrzostwo Polski.

Uzyskanie vicemistrzostwa Wojska Polskiego w biegu „O nóż komandosa”, gdzie nasi reprezentanci rywalizowali z zawodowymi żołnierzami polskiej armii. Te osiągnięcia świadczą o profesjonalizmie, wyszkolenia i sprawności członków grupy.

Chcemy  nadmienić , iż od 1995r. rok rocznie reprezentacja SGPO bierze udział w Święcie Jednostki Wojskowej Komandosów . W pierwszych latach uczestnictwa w obchodach święta 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, mieliśmy zaszczyt poznać osobiście Komandosów -Weteranów II Wojny Światowej, którzy byli zapraszani na w/w uroczystości. Spotkania te były dla nas żywą  lekcją historii.

Uczniowie którzy mogli realizować swoje zainteresowania ogólno pojętą tematyką wojskowości , przynależąc do SGPO związali swoje dorosłe życie ze służbami mundurowymi lub ratowniczymi.

Obecnie SGPO uczestniczy w ćwiczeniach na terenie Jednostki Wojskowe Komandosów w Lublińcu w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu a Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

Szkolenia jakie SGPO odbyła na terenie JWK to :

– szkolenie medyczne

– terenoznawstwo

– strzeleckie

– wysokościowe

– zielona taktyka

Grupa ciągle ćwiczy podnosząc swoje wyszkolenie .

Dzięki nawiązaniu współpracy z,,CICHY FIGHT &TAKTICS TEAM,,członkowie SGPO uczestniczyli w wielu szkoleniach  prowadzonych pod okiem p. Grzegorza Mikołajczyka legendarnego antyterrorysty,  a do tych szkoleń możemy zaliczyć :

– szkolenia w zakresie rozwiązywania sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim ,,HR,, oraz poziomu wysokiego ryzyka ,,HRL,, w zerwanym kontakcie.

– szkolenia w zakresie rozwiązywania sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim ,,HR,, (HOSTAGE RESCUE)oraz poziomu wysokiego ryzyka ,,HRL,,(HIGH RISK LEVEL) w zerwanym kontakcie przez odciąg improwizowanego ładunku wybuchowego IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE).

Oprócz szkoleń pod okiem najlepszych specjalistów  SGPO ciągle trenuje,  podnosząc swoje wyszkolenie. Tereny naszego województwa są bardzo urozmaicone , więc dają duże możliwości do rozwijania naszej pasji , jaką jest ogólno pojęty patriotyzm i rozwój ogólno wojskowy.

Obecnie członkowie grupy umundurowani i wyposażeni są w sprzęt (repliki) jaki używają jednostki specjalne.

 

Podczas jubileuszu 25-lecia działalności odbyło się  przekazanie Sztandaru ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK Placówka WIERNA Małogoszcz – dla  SZKOLNEJ GRUPY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO.

Przekazania dokonała Prezes ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK Placówka WIERNA Małogoszcz  Dobromiła Pakaszewska na ręce  Komendanta SZKOLNEJ GRUPY PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO  Jacka Szymańskiego. Najstarsi członkowie oraz przyjaciele SGPO otrzymali pamiątkowe noże komandosa .  Jest to nóż WZ 92 tzw. .,,SZTURMAN,,

Konstruktorem  noża,  był bardzo dobry przyjaciel naszej Grupy st.chor. sztab. Grzegorz Wyrwał żołnierz 1 Pułku Specjalnego Komandosów później przemianowanego na Jednostkę Wojskową Komandosów .

Nóż przyznawany jest dla członków grupy którzy ukończyli 21 rok życia i w dalszym ciągu utrzymują ścisłą współpracę ze SGPO.

Pierwsza transza tych nagród została przyznana podczas jubileuszu 20-lecia. Każdy nóż posiada indywidualny numer a na ostrzu noża wygrawerowany jest napis ORLĘTA POLAND COMMANDO.

Posiadacz noża otrzymuje certyfikat,  a na specjalnej desce  umieszczane są pamiątkowe tabliczki z wygrawerowanym imieniem , nazwiskiem , ksywą i datą przyznania noża .

SGPO

 • ZIELONA TAKTYKA

 • CZERWONA TAKTYKA

 • CZARNA TAKTYKA

 • POKAZY SPECJALNE

 • SZKOLENIA

 • SZKOLENIA SPECJALNE

 • INNE

 • RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

  SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

  Szkolenia z zakresu ;

  • Taktyka czerwona-medycyna pola walki oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Taktyka zielona-działania militarne  w terenie leśnym
  • Taktyka czarna-działania militarne w terenie zabudowanym
  • Szkolenia antyterrorystyczne

  WYPADY

  • biwaki
  • rajdy dzienne i nocne z elementami surwiwalu militarnego.

  ZAWODY SPORTOWO OBRONNE

  Udział w zawodach sportowo-obronnych  oraz strzeleckich.

  UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE

  Udział w uroczystościach patriotycznych oraz rocznicowych.

  REKONSTRUKCJE

  Udział Grupy w rekonstrukcjach historycznych oraz odtwarzanie współczesnych jednostek specjalnych.

  Pokazy sprawnościowe.

  INNA DZIAŁALNOŚĆ

  Organizacja i współ organizacja imprez sportowych min. zawodów strzeleckich, złazów terenowych, rajdów rowerowych i pieszych, zabezpieczanie imprez plenerowych itp.

  AKTUALNOŚCI

  Replace this for your SEO

   

   

  SGPO LOK SURVIVAL MILITARY ORLĘTA POLAND COMMANDO

  Share This