DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

Jest to dokument:

– zawierający postanowienia ogólne dotyczące szkoły,
– informujący o celach i zadaniach szkoły,
– przedstawiający organa szkoły,
– opisujący organizację szkoły:
prawa i obowiązki dotyczące uczniów, nauczycieli,
nagrody i kary dotyczące uczniów,
– zawierający Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

BEZPIECZNA SZKOŁA

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Share This
Skip to content