Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Małogoszczu przystąpiła do rządowego programu wsparcia dla szkół „Laboratoria Przyszłości” i bierze w nim czynny udział. W ramach tej inicjatywy otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 141 tys. zł na zakup wyposażenia technicznego...
Skip to content